«Samruk-Kazyna Construction» АҚ
2020 жылдық есеп

ҚОСЫМШАЛАР

01

ҚОСЫМША №1. МАҢЫЗДЫ ОПЕРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРА

02

ҚОСЫМША № 2. GRI МАЗМҰНЫНЫҢ ИНДЕКСІ

03

ҚОСЫМША № 3. Тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебі қамтылған